Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

arbeidsmiddelen, risico's beperken, toetsen op europese richtlijn arbeidsmiddelen, warenwet besluit machines

Arbeidsmiddelen
Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. De risico’s die samenhangen met het gebruik van aan werknemers ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen dienen conform de geldende wet- en regelgeving te worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Hierin staan de potentiële werkplekrisico’s maar ook de risico’s bij het gebruik van arbeidsmiddelen. De geïnventariseerde risico’s dienen zoveel mogelijk te worden vermeden of beperkt. Getoetst wordt op de Europese richtlijn arbeidsmiddelen, machinerichtlijn en het Warenwet besluit machines.