Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

BHV, bedrijfshulpverlening, calamiteiten, bestrijden van noodsituaties, vluchtplan, vluchtwegen

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het planmatig, snel en effectief beperken en bestrijden van noodsituaties, calamiteiten en dreigende gebeurtenissen, die tot letsel of dood van de werkende mens kunnen leiden.
Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Elk bedrijf heeft daarom een BHV-plan en één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig.

Vluchtplan
In het geval van calamiteiten is het belangrijk om te weten waar u zich bevindt en welke vluchtwegen er zijn, waar de blusmiddelen zich bevinden en waar iedereen zich moet verzamelen. Daarom is het van belang een goed vluchtplan en  in ieder vertrek een complete plattegrond met alle benodigde informatie te hebben.

Wij stellen voor u een compleet BHV-plan op inclusief een vluchtplan waarin de brandblusmiddelen en vluchtwegen worden opgenomen.