Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Brandveiligheid, blusmiddelen, brandpreventie, veilige werkplek, ontruimingsplan, noodplan

Brandveiligheid
Brand is gevaarlijk en schadelijk, maar rook eist de meeste dodelijke slachtoffers. Daarom is het belangrijk dat mensen in geval van nood snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Door te oefenen met een intern noodplan met een ontruimingsplan weet iedereen precies wat hij moet doen en laten als het alarm gaat. Een brand heeft onherroepelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw werken en voor de omgeving door bijvoorbeeld het vrijkomen van giftige stoffen. Verder dienen de risico's van het productieproces en de werkzaamheden goed bekend te zijn bij alle medewerkers. Brandblusmiddelen zijn onmisbaar om een beginnende brand te stoppen. Keuren en onderhoud van deze blusmiddelen zijn een essentieel onderdeel van brandpreventie en van een veilige werkplek.