Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

gehoorschade, meten van geluidsniveaus, noodzakelijke beheersmaatregelen

Geluid
Geluid wordt veroorzaakt door kleine drukwisselingen in de ons omringende omgeving. Geluid kan worden omschreven als trillingen van luchtdeeltjes. Op diverse plaatsen is sprake van schadelijk geluid. Schadelijk geluid heeft nadelige effecten op de gezondheid van de mens. Het gevolg kan onherstelbare gehoorschade zijn. Bij geluid van 80 dB(A) kan gehoorschade optreden en bij 85 dB(A) heeft het bedrijf de verplichting om de medewerker gehoorbescherming te verstrekken die hij verplicht is te dragen.
Door meting worden geluidsniveaus binnen het bedrijf in kaart gebracht en vervolgens worden de noodzakelijke beheers- maatregelen omschreven.