Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn er in vele gedaantes en kunnen een risico opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. De werkgever moet overmatige blootstelling aan deze stoffen voorkomen. Denk hierbij ook aan explosiegevaar.
Opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen is onderworpen aan strenge, nationale en internationale richtlijnen. De fysische en chemische eigenschappen alsmede de veiligheids- en milieurisico’s van iedere gevaarlijke stof moeten worden vastgelegd in de Veiligheidsinformatiebladen of Material Safety Data Sheets (MSDS).
Door inventarisatie worden van alle aanwezige stoffen in een bedrijf de risico’s, de blootstelling en de mogelijke gevaren systematisch in kaart gebracht waarbij de aard, mate en duur van blootstelling wordt meegewogen.

 

 

inventarisatie gevaarlijke stoffen