Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Ongevallenanalyse en rapportage

Ongevallen analyse en rapportage
Ongeval: Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen en ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.
De kennis die opgedaan wordt door het onderzoeken en analyseren van ongevallen is één van de elementen die aan de basis van een goed veiligheidsbeleid staat. Essentieel hierbij is het melden, registreren, onderzoeken en nemen van maatregelen.
Het uiteindelijke doel van ongevallenonder-
zoek is het voorkomen van herhalingen van (soortgelijke) ongevallen en incidenten.