Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

persoonlijke beschermingsmiddelen, beshermende kleding, oogbeschermers,gehoorbescherming, valbeveiliging, ademhalingsbescherming, hand- en armbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de laatste stap in de aanpak tegen een risico. Eerst dient bekeken te worden of het risico niet aan de bron kan worden aangepakt. Indien dit niet mogelijk is kan als laatste stap uiteindelijk gekozen worden voor een PBM.
Een PBM is een uitrustingstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn of haar gezondheid of veiligheid kunnen vormen. Belangrijk is dat bij het verstrekken en gebruik van PBM’s voorlichting en onderricht wordt gegeven aan de medewerkers.

Soorten PBM’s:
. Beschermende kleding
. Bescherming van het hoofd
. Oogbescherming
. Ademhalingsbescherming
. Gehoorbescherming
. Hand- en armbescherming
. Voet- en been bescherming
. Valbeveiliging