Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Opstellen Plan van Aanpak (PVA)
Het PVA is een vast onderdeel van de RI&E.
In het PVA staan de in de RI&E gevonden knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden. In dit PVA is beschreven hoe, door wie en met welke prioriteit de knelpunten worden aangepakt.
Dit PVA is een levend document; u hoeft niet alle knelpunten in één keer op te lossen. Wel moet u aantoonbaar en continue de arbeidsomstandigheden verbeteren. Hierbij geeft het PVA inzicht in de voortgang voor uzelf, derden, de arbeidsinspectie en uw klanten.

 

 

PVA, plan van aanpak