Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Iedere organisatie is verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de medewerkers (Arbowet; art. 8).
Wij kunnen u hierbij ondersteunen door het uitvoeren van een zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarbij leggen wij dit vast in een rapportage met bijbehorend Plan van Aanpak (PVA).
Hiermee krijgt u een duidelijk beeld van de risico’s binnen uw bedrijf.
De RI&E is bovendien de basis voor het op te stellen beleid.

 

 

Risico inventarisatie & Evaluatie, RI&E