Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Opstellen van Taak Risico Analyses (TRA)
Bij het opstellen van een Taak Risico Analyse worden de risico's voor personen en installaties vooraf op een verantwoorde wijze onderkend. Door beheersmaatregelen te treffen brengt u de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug. De uit te voeren werkzaamheden worden stapsgewijs doorlopen, per taakstap worden de risico's ingeschat om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen.

 

 

TRA, opstellen van Taak Risico Analyses