Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Veiligheid & Gezondheidsplan (V&G)
Het opstellen of controleren van het Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G plan).
V&G plannen worden opgesteld voor bouwprojecten waar meerdere partijen samenwerken en voor risicovolle bouwprojecten. In het V&G plan worden alle afspraken vastgelegd tussen alle samenwerkende partijen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het V&G plan bevat een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor alle werkzaamheden op uw bouwprojecten

 

Veiligheid & gezondheidsplan, V&G plan