Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

advies, ondersteuning, voorlichting

Voorlichting en onderricht
Advies, ondersteuning en het geven van voorlichting en onderricht.
De werkgever heeft de verplichting om de werknemers doeltreffend voor te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en deze aantoonbaar te maken. Jeugdige werk- nemers moeten daarbij extra aandacht krijgen. De voorlichting omvat alle aspecten van de veiligheid en de gezondheid op het werk en vooral die werkzaamheden waarbij een verhoogd risico bestaat. Werknemers zijn op hun beurt verplicht aan deze voorlichting deel te nemen en de instructies op te volgen.
De verplichting voor werkgevers om instructie en voorlichting te geven is vastgelegd in artikel 8 van de Arbowet.
Enkele voorbeelden waarbij werknemers specifiek over de arbeidsgerelateerde risico’s moeten worden voorgelicht zijn:

. Beeldschermwerkzaamheden
. Schadelijk geluid
. Werken met gevaarlijke stoffen
. Werken met arbeidsmiddelen waaraan risico’s verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld valgevaar bij hoogwerkers, knelgevaar bij machines met bewegende delen, etc.)
. Werken in bijzondere omstandigheden (zoals werken op hoogte)

Voorlichting en onderricht dient aantoonbaar te zijn