Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

ibeheersmaatregelen oniserende straling

Ioniserende straling
Ioniserende straling is een verzamelnaam voor elektromagnetische straling afkomstig van röntgentoestellen en radioactieve stoffen. De deeltjes bevatten een energie-overschot. Ionisatie is de wisselwerking in materie. Vindt ionisatie plaats in de mens, dan kan een nadelig effect ontstaan.
Door meting worden stralingsbronnen opgespoord en de ontvangen persoonlijke dosis bepaald met behulp van eenvoudige tot zeer geavanceerde meetinstrumenten om te komen tot de juiste beheersmaatregelen.