Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

klimaat verbeteren op kantoren, thermisch comfort, slechte luchtkwaliteit, luchtvochtigheid, kooldioxide, stof, beheersmaatregelen

Klimaat
Een behaaglijk klimaat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen presteren. Klachten met betrekking tot het binnen- klimaat in kantoren vormt een groeiend probleem. De kwaliteit van de lucht bepaalt in grote mate de gezondheid van medewerkers. Uit studies blijkt dat het thermisch comfort (behaaglijkheid) van het binnenklimaat een gunstige invloed heeft op het ziekteverzuim. De belangrijkste vervuiler van de lucht in gebouwen is de mens zelf. Slechte luchtkwaliteit leidt vaak tot klachten zoals sufheid, branderige ogen, hoofdpijn e.d.

Door meting wordt de kwaliteit van de lucht van een ruimte in kaart gebracht waarbij gekeken wordt naar kou, warmte, vocht, tocht, luchtvochtigheid en verontreinigingen zoals: kooldioxide, koolmonoxide, (respirabel) stof, biologische agentia. Vervolgens worden adequate beheers- maatregelen voor kantoor of gebouw bepaald.