Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Arbowet
Op grond van de Arbowet is een bedrijf verplicht om de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn beleidsmatig op te pakken. De Arbowet beoogt ongevallen en lichamelijke – en geestelijke schade op het werk te voorkomen. De Arbowet schrijft voor dat aan het Arbobeleid van uw bedrijf een goede risicoanalyse ten grondslag ligt.

Doel van arbeidsveiligheid:
De arbeidsomstandighedenrisico's binnen uw bedrijf op te sporen en te voorkomen of te verminderen.

Bepalen van goede praktijkoplossingen die aansluiten bij uw werksituatie door gebruik te maken van algemene veiligheidskundige principes.

 

 

 

arbowet, zorg voor veilgheid, gezondheid en welzijn, arbobeleid, praktijoplossingen die aansluiten bij uw werksituatie