Visie | Over ons | Contact | Arbowet | Referenties | Sitemap

 

Houden van Toolboxmeetings
Een toolboxmeeting is een korte vergadering over veiligheid in informele sfeer en gaat over een specifiek onderwerp.
In een toolboxmeeting wordt overleg gepleegd met de medewerkers en eventuele onderaannemers en het motiveert hen om onveilige handelingen en de daarmee samenhangende risico’s te voorkomen.
Op grond van de wettelijke verplichtingen voor goede voorlichting en onderricht zijn toolboxmeetings niet vrijblijvend. Het is voor het bedrijf van belang deze toolboxmeetings in te plannen en volgens planning te houden.

Leren Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Het doel van een LMRA is het identificeren van de gevaren op de eigen werkplek en het elimineren van risico’s en gevaarlijke omstandigheden, die tot een incident kunnen leiden. Een LMRA is een korte risico-beoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de werkzaamheden daadwerkelijk gaat verrichten.
Een LMRA wordt uitgevoerd bij verandering van de werkzaamheden en omstandigheden, na een voorval en/of korte werkonderbreking.

 

 

toolboxmeeting, overleg, LMRA, laatste minuut risico analyse